Velkommen

Sagelva Vasskraftsenter


- med vatn som drivkraft i 300 år


 

Sagelva er en et opplevelsessenter som viser over 300 års bruk av vasskraft på Stueflotten øverst i Romsdalen.


Restaureringsarbeidet, som ble satt i gang i 1999 med ildsjel Kåre Brøste i spissen, kan knapt kalle restaurering, men en gjenreising siden det kun var igjen noen hjullager i stein fra 1712 og noen rester av sirkelsaga som senere tok over for oppgangsaga.


I dag kan besøkende få se demonstrasjon av et fullskala anlegg drevet av vann, og med tilknytning til stedets historie.