Verkstedet

Verkstedet

I verkstedet er det utstilt en rekke forskjellige maskiner som viser hvordan man har bearbeidet trevirke opp gjennom historien.