Vanntilførsel og nåledammer

Vanntilførsel og nåledammer

Vanntilførselen til anlegget blir kontrollert av et kanalsystem. Nåledammer regulerer vannmengden inn til de ulike installasjonene. Vann fra Asbjørnsåa blir overført til Sagelva i Teppa. Inntaket i Asbjørnsåa viser hvordan tidligere generasjoner med enkle midler både sikret minstevannføring i Sagelva og begrenset flomvannføringen. Teppa ble rekonstruert i 2002.