Tradisjonell kvern

Tradisjonell kvern

Dette er ei tradisjonell gårdskvern med liggende vasshjul. Denne typen ble brukt i det meste av landet. Kvernsteinene er laga i Selbu og er fra først på 1800-tallet. Kverna var kjent for å gi spesielt godt mel. Huset er oppført på laftekurs vinteren 2004.