Tjærebrenneren og slipsteinen

Tjærebrenneren og slipsteinen

som seg hør og bør på en plass med trevirke og vann, har Sagelva sitt eget tjærebrenningsanlegg for å produsere tjære nok til å holde ved like alle installasjonene. Her fremstilles tre-tjære i et retorteanlegg. Råvaren er finhogd spik (feitved) som stables i en tett beholder, hvor det fyres rundt. Anlegget tar ut tjære og låg (vann og garvesyrer) og terpentin. Det som blir igjen i retorten er rent karbon (trekull).