Sirkelsaga

Sirkelsaga

For å øke kapasiteten ble oppgangssaga i 1917 ombygd til sirkelsag, med dobbelt spindel og overvasshjul. I 1934 ble saga ytterligere ombygd, med selvtrekk og bedre stillmaskiner. Matias Brudeli laget da et undervasshjul

til Brøstsaga, som den nå ble kalt. Saga var i bruk fram til 1959. Sirkelsaga bygd i 2002 er en tro kopi av sirkelsaga fra 1934.