Oppgangssaga

Oppgangssaga

Den første oppgangssaga på plassen var fra 1712. Saga ble i 1870 gjenoppbygd av gårdene Stueflotten, Nystuen og Nedre Brøste. I 1917 overtok Nedre Brøste saga.


Oppgangssaga er nyoppført sommeren 2008. Saga blir drevet av et undervasshjul og er av den typen som ble mest brukt på våre kanter under Hollendertiden på 1600-tallet.