Nyere kvern

Nyere kvern

Denne kverna ble laget i 1942 og drevet med elektrisk motor. Kverna ble restaurert i 2006. Under 2. verdenskrig kontrollerte okkupasjonsmakten all matproduksjon og beslagla en stor del av den til eget bruk. Kverna var gjemt i ei løe på gården Stueflotten og den var godt lydisolert. Dermed kunne bonden produsere mel til lokalbefolkningen i all hemmelighet.