Minikraftverket

Minikraftverket

Norges moderne vannkraftperiode er representert gjennom et moderne minikraftverk bygd og eid av grunneier og frivillig Per Stueflotten. Kraftverket har en produksjon på maksimalt 640 kW. Huset er laftet for å stå i stil med resten av anlegget. Av hensyn til miljøet er rørene tildekket og kraftledninger lagt i bakken.