Bua og forsamlingshuset

Bua og forsamlingshuset

Bua fungerer som billetteluke og kiosk. Her er det mulig å kunne kjøpe ferske Sagelva-vafler, kaffe, brus og Sagelvas egenproduserte byggmjøl.


Forsamlingshuset vårt, Rødstøl bedehus, ble bygd i 1914 og stod opprinnelig på Verma. I 2013 ble det flyttet Sagelva. Noe av tømmeret til huset ble skåret på oppgangssaga ved Sagelva. I dag er bedehuset en del av vasskraftsenteret.


Med et godt utstyrt kjøkken, er dette et fint lokale å leie for store og små arrangementer.


Se forsamlingshuset  sveve over E136 her