Ankomst

Sagelva Vasskraftverk ligger i Lesja kommune (Gudbrandsdalen), på grensa mot Rauma kommune (Romsdalen).

 

Avkjøring fra E 136, ca. 3 km vest for Bjorli. Følg vegen mot Brøste i 1,5 km.