Ankomst

Sagelva Vasskraftverk ligger i Lesja kommune (Gudbrandsdalen), på grensa mot Rauma kommune (Romsdalen).


Avkjøring fra E 136, ca. 3 km vest for Bjorli. Følg vegen mot Brøstdalen i 1,5 km.