Velkommen

Sagelva Vasskraftsenter

- med vann som drivkraft i 300 år

Sesongen 2019

 

Snøen har lagt seg og Sagelva har gått i dvale for vinteren. Selv om det er stille på senteret jobber vi iherdig med å planlegge neste års aktiviteter.

 

Vi tar imot bestillinger for sesongen 2019, så kontakt oss gjerne på sagelva.kontakt@gmail.com om dere ønsker omvisning for større grupper eller å legge sommerens arrangement til Sagelva!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sagbruket på Sagelva har en historie som strekker seg tilbake til tidlig på 1700-tallet. Den gang var det oppgangssag og kvern ved fossen.

Rundt 1845 ble det bygd ei vadmelsstampe. Nå er det gamle anlegget restaurert og har blitt et vasskraftsenter.

 

Restaureringsarbeidet startet i 1999 og over 30 000 dugnadstimer ligger bak gjenoppbyggingen av oppgangssag, sirkelsag, kvern og vadmelsstampe. Det er også bygd et moderne kraftverk på stedet.

 

Sagelva vasskraftsenter forteller historien om hvordan vannkraften har blitt utnyttet i over 300 år. Anlegget viser tre ulike typer vasshjul. Kreftene i vannet og metodene for å utnytte kraften er imponerende!