Tjærebrenning og Slipstein

Rundtur:

Tjærebrenning og Slipstein

Her fremstilles tre-tjære i et retorteanlegg. Råvaren er finhogd spik (feitved) som stables i en tett beholder, hvor det fyres rundt. Anlegget tar ut tjære og låg (vann og garvesyrer) og terpentin. Det som blir igjen i retorten er rent karbon (trekull).