Minikraftverk

Rundtur:

Ovenfor nåledammene ligger et moderne minikraftverk,

bygget av Per Stueflotten. Kraftverket har en produksjon

på maksimalt 640 kW. Huset er laftet for å stå

i stil med resten av anlegget. Av hensyn til miljøet er

rørene tildekket og kraftledninger lagt i bakken.

Minikraftverk